Natomedlemskap är att positionera sig som fiende till Ryssland, abounderrattelser.fi

Jan-Ivar Lindén, docent i filosofi, verksam vid institutionerna i Heidelberg och i Helsingfors

[…] När Europa ersätter självständig politik med transatlantisk följsamhet försätter det vår världsdel i ett speciellt utsatt läge. Helt nyligen framhävde den amerikanska generalstabschefen Mark Milley inför kongressen att Nato bör skapa flera permanenta baser längs gränserna mot Ryssland. Man kan föreställa sig vad det skulle innebära för Finlands långa gräns och det i en tid då kärnvapen inte avvecklas utan ytterligare utvecklas.

Att uppgå i detta block vore att kortsiktigt positionera sig som varaktig fiende till Ryssland, något som inte bådar gott för framtiden – en framtid som i dedollariseringens tecken också kan inrymma en nedgång för USA, varvid även säkerhetsgarantierna skulle urholkas, men den nya fiendskapen med Ryssland bestå. Läs artikel