Karl XIV Johan – en lite utställning om en stor kung, grodingehembygd.se

Utställning i Vasastugan Nynäsvägen 4, Vårsta

Varför en utställning om Karl XIV Johan?
I en värld fylld av krig och oroshärdar är det intressant att belysa den kung vars politik inledde en mer än 200-årig fred i Sverige. Han, vars liv till största delen ägnats åt krig, kom att med diplomati och handlingskraft göra Sverige till ett land vars neutralitet, ibland ifrågasatt, gett landet ett välstånd som få andra förunnats.
Välkomna till detta, för Grödinge Hembygdsförening, ovanliga utställningstema.

Karl Johans första tal till ständerna 1810:

”Jag har sett kriget på nära håll, jag känner alla dess gissel, och det finns ingen erövring, som kan trösta fosterlandet för dess barns utgjutna blod på främmande jord. Freden är en klok och upplyst regerings enda ärofulla mål. Det är inte statens utsträckning, som gör dess styrka och självständighet, det är dess lagar, dess handel, dess arbetsflit och framför allt dess nationalanda.

Sverige har lidit stora förluster, men det svenska namnets ära har här vid icke lidit men. Underkastom oss Försynens beslut och betänkom, att Gud lämnat oss jord tillräckligt för vår bärgning och järn att oss försvara.”

Dessa ord uttalade en man med lång erfarenhet av krigets förbannelse och med en vilja att bygga upp landet genom fred, flit och arbete. Läs annons om utställningen