Ungern – och Turkiet – trappar upp retoriken om svenskt Natomedlemskap, dn.se

Ungerns regering klagar på att Utbildningsradions utbildningsprogram sprider lögner om Ungern och att svenska regeringen har godkänt det.

Men att UR:s program från 2019 uppmärksammas just nu följer på att Turkiets president Erdogan också trappat upp retoriken om det svenska Natomedlemskapet. […]

Ungern, tillsammans med Polen, är under så kallat artikel 7-förfarande inom EU. Det betyder att EU-kommissionen anser att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar, som ”respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna”. Övriga EU-länder håller regelbundet en sorts förhör med Polen och Ungern.

EU-kommissionen har dessutom strypt pengar till Ungern och Polen till dess länderna genomfört reformer, som att garantera rättsväsendets oberoende och att bättre motverka korruption. […]

De senaste dagarnas utspel följer på att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan åter börjat mullra om medlemskapet. I hans fall handlar det om att amerikanska kongressledamöter inte vill godkänna att stridsflyget F-16 exporteras till Turkiet innan turkiska parlamentet godkänt Sveriges Natoansökan. Läs artikel