Fremtiden er ikke lenger de store hovedkvarterene, forsvaretsforum.no

[…] Under Nato-toppmøtet i Vilnius i juli, ble det vedtatt at en ny styrkekommando skal opprettes i Norfolk, Virginia, USA, og sidestilles med styrkekommandoene i Brunssum i Nederland og Napoli i Italia. Norge flyttes fra Brunssum, der de er i dag, til den nye styrkekommandoen i Norfolk.

Norfolk skal ha ansvaret for nordområdene og Atlanterhavet, Brunssum, Sentral-Europa og Baltikum og Napoli, Middelhavet og Svartehavet.

– Utfordringen nå er at Norfolk ikke er klart ennå, så det kommer til å bli et tema under møtet, på hvor raskt hvert land kan bidra til oppbyggingen, sier Kristoffersen.

Ifølge forsvarssjefen er målsettingen at den Norfolk skal være fullt operativt innen 2025, og at alle de fem nordiske landene skal tilhøre den samme styrkekommandoen i Norfolk. Läs artikel