Svenskt fartyg under finskt befäl när Sverige och Finland övar gemensam sjömålsstrid, forsvarsmakten.se

Den svenska och finska marinen har under de senaste veckorna genomfört en serie av snabbt uppkommen övningsverksamhet. Inom ramen för den här övningen har marinen mottagit och lett finska amfibieförband samt bidragit till en simulerad gemensam sjömålsstrid under finsk ledning. […]

Övningen genomförs inom ramen för det svensk-finska samarbetet FISE, som är Sveriges mest långtgående militära samarbete. Ledningen för övningen har delvis genomförts från Marinstaben på Muskö, där samverkan mellan Finlands och Sveriges operationsavdelningar har övats. Tillsammans har även det finska amfibiekompaniet Nylands brigad övat med svenska amfibieförmågor. Övningen visar både på det nära samarbetet mellan Sverige och Finland, samt den svenska marinens välutvecklade förmåga till samverkan med andra länders försvarsmakter. Läs pressmeddelande