Tunga avancerade vapen till Ukraina, regeringen.se

Regeringen har idag presenterat ett stort stödpaket till Ukraina i tre delar. Paketet består dels av ett upphandlingssamarbete, dels uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och dels det största paketet av försvarsmateriel hittills. Det består av bland annat granatgevär med ammunition, pansarskott, automatgevär och minröjningsmateriel stridsfordon 90 (CV 90) med ammunition och Robot 57 (NLAW) till ett värde av 4,3 miljarder kronor. […]

Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att förbereda en gåva av ej förbandsatta artilleripjäser av typen Archer B med kringutrustning och tillhörande ammunition till Ukraina.

Försvarsmakten uppdras också redovisa en tidplan och behov av internationellt samarbete för iordningställande och överlåtelse av aktuella artilleripjäser. Försvarsmakten ska också göra en bedömning av nödvändig utbildning på artillerisystemet. Läs pressmeddelande

Läs också kommentar tidigare på den här sajten till de svenska vapenleveranserna till Ukraina.