Sverige, Norge och Finland fördjupar sitt operativa försvarssamarbete, regeringen.se

Försvarsministrarna i Finland, Norge och Sverige undertecknade den 23 september en trilateral avsiktsförklaring som syftar till att stärka det operativa försvarssamarbetet mellan länderna.

– Våra tre länder har ett antal gemensamma nämnare, där gemensamma gränser och geostrategiska intressen i norr är viktiga delar. Vår gemensamma ambition är att ha förmåga och beredskap att kunna genomföra koordinerade militära operationer i kris och konflikt, om så skulle beslutas i respektive land, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Läs pressmeddelande