Rysk och dansk överträdelse av Tillträdesförordningen, forsvarsmakten.se

Den 14 september passerar två ryska statsfartyg in på svenskt territorialvatten sydväst om Göteborg. Eftersom de ryska fartygen saknade tillstånd konstaterar Försvarsmakten att de brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen.

Den 16 september passerar även ett danskt statsfartyg in på svenskt territorialvatten sydväst om Göteborg. Eftersom det danska fartyget saknade tillstånd konstaterar Försvarsmakten att det brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen.

Försvarsmakten har rapporterat händelserna till regeringskansliet. Läs pressmeddelande