Sverige bör dra tillbaka sin Natoansökan, svd.se

Lena Andersson, krönikör i SvD
Beggars can’t be choosers lyder tale­sättet, byggt på lång erfarenhet av människan som samhällsvarelse. Turkiskan har säkert en liknande sentens som speglar hur underkastelsen ökar med behovet när antalet utvägar minskar. Att svenska språket saknar ett motsvarande ordstäv betyder inte att vi undkommer fenomenet, även om vi hoppas att även det ska gå att reformera bort.
Sociala lagar går emellertid inte att betvinga. Det kommer alltid att vara riskabelt att hett eftertrakta sådant som kräver andras välvilja, särskilt välviljan från auktoritära cyniker. Man har att förhålla sig till sådana lagar, förutse dem, förbereda sig mentalt och intellektuellt. Det verkar den svenska statsledningen inte ha gjort inför sin ansökan om Natomedlemskap. I glädjen och häpnaden över riksdagens nyvunna enighet blev delar av oppositionen för upptagna av att inte äventyra den snabba händelseutvecklingen i riktning mot något de länge velat, och Socialdemokraterna blev för upptagna av sig själva. Ansökningsproceduren verkar ha glömts bort. Läs artikel