Skäl att vara skeptisk när militärer lägger ut texten i TV, thenews.fi

Johan Croneman, krönikör i Dagens Nyheter

Han har kallats krigs-Tegnell och han syns och hörs överallt. Vi hade statsepidemiologen vid Folkhälsomyndigheten Anders Tegnell mot covid-19, nu har vi Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militär strategi vid Försvarshögskolan, mot kriget i Ukraina.

Alla anlitar honom. Han utstrålar kunskap, fakta, auktoritet i sin uniform.

Han kommer med dagsfärska militära analyser och förklaringar till vad som händer på slagfältet i Ukraina, han har både taktiska och strategiska analyser.

Han vet allt. Det verkar så.

Han syns i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, SVT och TV4, han hörs på Dagens eko, Studio ett etcetera.

Jag är skeptisk. Både till ensidigheten i att så blint förlita sig på en enda expert, därtill en militär expert, och därtill en expert som inte visat rädsla för att redogöra var han står i olika frågor. Han var redan den 13 april i TV4 positiv till ett svenskt Natomedlemskap som han menade skulle stärka den säkerhetspolitiska stabiliteten i Östersjön. Medierna har för övrigt inte hittat, eller släppt fram, en enda militär som är emot ett svenskt Natomedlemskap. Finns han – eller hon? Läs artikel

Läs också presentation av historikern Bengt Kummel som har skrivit en biografi över en av nittonhundratalets skickligaste politiker i Europa,  JK. Paasikivi – Fredens röst.