S kräver klargörande om kärnvapen, aip.nu

[…] S-regeringen var i samband med ansökan om svenskt Nato-medlemskap tydlig med att inga kärnvapen skulle placeras på svensk mark. Den nya regeringen har dock uttryckt lite mer svävande i frågan. Trots att Moderaterna inledningsvis stödde regeringens krav.

Försvarsminister Pål Jonsson förklarade i SR att Sverioge inte bör ha några förbehåll i sin ansökan även om kärnvapen inte aktuellt.

Nu kallar Socialdemokraterna alltså utrikesministern och försvarsministerns till utrikes- respektive försvarsutskottet för att förklara den svenska linjen .

– Vi avvisar bestämt kärnvapen på svensk mark, och vi kräver att regeringen nu klargör sin inställning, säger Peter Hultqvist, (S) ordförande i försvarsutskottet, i en kommentar. Läs artikel