Marinen förbereder Natomedlemskap, forsvarsmakten.se

[…] USA genomför sedan någon månad en marinoperation i Nordatlanten bestående av den amerikanska hangarfartygsstyrkan US Gerald R. Ford Carrier Strike Group. I den ingår fartyg, flygplan och markförband från ytterligare ett antal Natoländer. Sverige bidrar med ett antal sjöofficerare med särskilda fartygskompetenser i syfte att fullt ut förstå Natos marina integrerade koncept som vi med ett Natomedlemskap blir en självklar del av, men också för att bidra till den tillfälligt sammansatta sjöstyrkans förmåga att hantera ytstridsfartyg i trånga farvatten såsom exempelvis Östersjön och Keltiska sjön. Den svenska marinen har idag en bred palett av förmågor men som ännu inte är operativt integrerade med andra förbandstyper från skilda vapenslag eller nationer. Läs pressmeddelande