Riksdagen bör syna avtalet med USA noga, hbl.fi

Gustav Wickström, Åbo
Häromdagen presenterades i medierna grunddragen i det förslag till avtal om militärt samarbete mellan Finland och Förenta staterna, som Utrikesministeriet och Försvarsministeriet utarbetat tillsammans med representanter för de amerikanska myndigheterna. Man har till sist lättat litet på förlåten rörande villkoren i avtalet och på så sätt gjort det möjligt att diskutera dem.
En del områden i vårt land kommer att upplåtas för återkommande samarbetsövningar mellan finländska och amerikanska trupper. Det gäller bland annat vissa hamnar och flygfält. Därtill kommer ett område att reserveras uteslutande för amerikanska soldater och på det området skulle de få rätt att sätta upp de byggnader och militära anläggningar de önskar. […]
Det är således flera svåra frågor vår president, regering och riksdag får lov att ta ställning till. Eftersom president Niinistö i princip kommit överens om avtalet med president Biden och flera medlemmar i vår nuvarande regering säkert redan fått information om och godkänt det centrala innehållet i det, kommer ansvaret för att rätta till alltför långt gående tillmötesgående gentemot Förenta staternas intressen att falla på riksdagens axlar.
Medlemmarna i riksdagen har närmare kontakt med oss vanliga medborgare och vår syn på tingen än ministrarna, och har som följd av det en central uppgift i vårt demokratiska samhälle. Inför slutandet av det bilaterala försvarsavtalet med Förenta staterna är det därför viktigt att riksdagen omsorgsfullt sätter sig in i frågan och tar sitt ansvar som högsta politiska beslutsfattare i det här för vårt land mycket betydelsefulla utrikespolitiska ärendet. Läs artikel