Amerikanska marinkåren uppskattar ”strategiskt partnerskap” med Nylands brigad – DCA-avtalet ett viktigt steg framåt, svenska.yle.fi

Finlands nya försvarssamarbetsavtal med USA ska behandlas av riksdagen inom kort. Det så kallade DCA-avtalet välkomnas av den amerikanska marinkårsstyrka som övar med Nylands brigad som bäst.[…]

Natomedlemskapet ska härnäst kompletteras genom försvarssamarbetsavtalet DCA (Defence Cooperation Agreement). Avtalsförhandlingarna mellan USA och Finland har nyligen slutförts.

Genom avtalet kommer USA sannolikt att få tillgång till vissa finländska garnisoner eller baser där man sedan kan inrätta exempelvis egna materielförråd enligt behov. Avtalet är ännu inte offentligt, så det är inte känt vilka finländska garnisoner eller områden som berörs. Läs artikel