Försvarsminister Häkkänen: Reservister kommer att tillkännages till Natos beredskapsstyrkor, iltalehti-fi.

Försvarsminister Antti Häkkänen (kok) säger att Finland som partnerland inte kunde förbereda vissa enheter innan Nato-medlemskapet. De inkluderar till exempel användningen av finsk militär personal i Natos fredstida uppdrag och operation av utländska trupper i Finland.

Användningen av militär personal kräver enligt Häkkänen administrativ förberedelse och eventuellt lagändringar. Häkkänen talade vid öppnandet av den nationella försvarsbanan vid Helsingfors Ritarihuone på måndagsmorgonen. […]

Finlands försvarssystem bygger på värnplikten. Den stora majoriteten av krigsstyrkorna hos våra försvarsstyrkor är reservister. Det är troligt att styrkor bestående av reservister kommer att tillkännages i Natos beredskapsstyrkor.

Trupperna är i princip i beredskap på hemmaplan, men enligt Häkkänen deltar de även i Nato-övningar utomlands. Enligt honom måste beredskapsstyrkornas tjänstgöringsvillkor förtydligas. Enligt Häkkänen innebär åtminstone i början reservisternas deltagande i beredskapsstyrkorna frivillighet.

– Det är dock klart att inte ens en reservist kan välja bort sin trupps utbildning efter att ha registrerat sig för beredskap. För detta kommer sannolikt värnpliktslagen att behöva reformeras. Läs artikel