Reservisterna litar på Försvarsmakten, maavoimat.fi

I resultaten från reservistundersökningarna 2022 syns läget i Europa – reservisternas vilja att försvara sitt land och personliga motivation har nått rekordnivåer. […]

Försvarsmakten ber reservisterna om respons på den utbildning de har fått och på frågor som gäller försvarsviljan genom en reservistundersökning. Undersökningen i sin nuvarande form har varit i bruk sedan 2017. I undersökningen svarar reservisterna på frågor på en skala från 1 till 5. Resultaten för 2022 är på den bästa nivån i historien i alla kategorier.

I undersökningarna bedömde reservisterna sin egen vilja och Försvarsmakten bland annat enligt följande:

–    försvarsviljen 4,7
–    personlig motivation 4,6
–    bedömning av reservistcheferna 4,6
–    bedömning av Försvarsmaktens utbildare 4,8
–    tillit till den egna truppen 4,4

Jämfört med föregående år ökade försvarsviljan, den personliga motivationen och tilliten till den egna truppen mest. Reservisterna gav den svagaste uppskattningen av sin egen fysiska förmåga (3,9), som ändå var högre än året innan.    Läs pressmeddelande