Ytterligare försvarsmateriel på väg, forsvarsmakten.se

Fler bandvagnar, fler pansarvärnsrobotar och den fjärde eldenheten av luftvärnssystem 103 patriot är på väg in i Försvarsmakten via FMV, Försvarets materielverk, som upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret.

FMV har tecknat ramavtal med BAE Systems Hägglunds gällande ytterligare leveranser av min- och splitterskyddade bandvagnar, Bv 410. Ett första avrop omfattar totalt 436 bandvagnar i olika varianter fördelat på tre nationer, Sverige, Tyskland och Storbritannien, varav 236 går till Sverige.

FMV har också fått i uppdrag av Försvarsmakten att utöka pansarvärnsförmågan och anskaffa ytterligare pansarvärnsrobot 57, som är ett lätt, buret, system för bekämpning av stridsfordon. Systemet är av engångstyp, hanteras av en enskild soldat och verkar från 20 – 600 meter. Läs pressmeddelande