Regeringen: Försvarsmakten ska nå tvåprocentsmålet till 2028, svt.se

Försvarsmakten ska planera för att det militära försvaret i Sverige uppnår två procent av BNP senast år 2028. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande på måndagen.

Beslutet, som är undertecknat av försvarsminister Peter Hultqvist, fattades den 19 maj i år och är ett kompletterande uppdrag till följd av det beslut som tidigare fattats om att utöka Sveriges militära och civila försvar.

I uppdraget ska Försvarsmakten ge en analys av hur förslagen påverkar myndighetens förmåga att försvara landet mot väpnat angrepp. Där ingår bland annat att Försvarsmakten ska se över den militära förmågan i övre Norrland, ta fram förberedelser inför försvarsbeslutet 2025 samt se över planeringsarbetet avseende särskilda åtgärder, står det i beslutet. Därutöver betonas att det i planeringen ska tas hänsyn till behovet av att stärka brigadförmågan, undervattensförmågan samt amfibieförmågan. Det slås även fast att det ska tas fram strategiska materielprojekt för att säkra den långsiktiga försörjningen och förmågan inom stridsflygsområdet. Läs artikel