Det totale sammenbrudd i Norges nordområdesatsning, nordnorskdebatt.no

Einar Sørensen, internasjonal rådgiver

Kraftsalven fra det russiske utenriksdepartementet forleden mot norsk sikkerhetspolitikk og forholdene i Arktis var ikke tilfeldig. Det er et alarmsignal om at Norge er på full fart inn i konfrontasjoner med Putin-Russland som vil sette Norge på kanskje den alvorligste prøve siden vi ble NATO-medlemmer i 1949.

Alt som heternordområde-samarbeid er i realiteten og bokstavelig talt skutt i filler. Ikke av Norge, men av Putin-Russland. Norges valg i dag er enten å gi etter for russisk press eller følge en klar vestlig linje som også vil forsterke sammenbruddet i de norsk-russiske bilaterale forbindelser. Fra våren av – nærmere bestemt mai måned (mer senere) – kan vi sitte tilbake med kun en begrenset ambassade i Moskva og en sterkt opptrappet konfrontasjon i alt som heter Arktis, men spesielt på Svalbard. […]

Den første prøven er allerede et faktum. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (SP) går inn for at det operative ansvaret for Norges totale forsvar skal overføres fra NATOs felles kommandosenter i Brunssum i Nederland til NATOs nye felles kommandosenter i den amerikanske basen Norfolk på østkysten av USA.

Det betyr at alle operative beslutninger om forsvaret i Nord-Norge blir tatt i Norfolk, USA. Formell beslutning om overføring ventes våren 2023. Men hvor klokt er det akkurat nå? Tør noen tenke på hvordan russerne vil forholde seg til et Norge de facto enda sterkere knyttet til USA enn før? For Norge er det nå ikke noe annet valg enn å be allierte land om stående forsterkninger i Nord-Norge. Uten det er vi blottstilte og hjelpeløse. […]

Men den største prøven kommer i mai måned. Da skal Norge overta formannsvervet i Arktisk Råd – fra Russland. Hvordan skal en slik overtagelse finne sted – i et møte eller i form av en kort skriftlig erklæring? Fra mars i år er Russland kastet ut av Arktisk råd av de sju andre faste medlemmene av Arktisk Råd, USA, Canada, Storbritannia, Norge, Sverige, Finland, og Island. Utenfor disse har vi så observatørgruppen av land fra EU og ikke minst Kina som definerer seg som et «nesten arktisk land» Läs artikel