Marin utveckling under Bold Quest 22, forsvarsmakten.se

[…] I Savannah Georgia, USA, genomfördes i augusti en experimentverksamhet som syftar till öka just interoperabiliteten mellan deltagande länder med USA som värdland. Bold Quest är en årligen återkommande multinationell övning där nationer, försvarsgrenar, stridskrafter, projekt och företag möts i syfte att utveckla och demonstrera den gemensamma förmågan att länka sensorer till verkansdelar i och över luft, land, sjö, rymd och cyberdomänen. I årets Bold Quest medverkar 22 länder med över 1000 deltagare varav den svenska marinen representeras av sex personer.

Marinens förband står inför flera utvecklingssprång under kommande år. Som ett led i detta utprovas och anskaffas nya ledningssystem som ska vara motsvara marinens krav på ledningsförmåga men även vara FMN-kompatibla (Federated Mission Networking) för att möta kraven på nationell och internationell interoperabilitet. FMN är ett ramverk som anammats av våra närmsta partners och allierade såsom Finland och USA, och där Sverige anslutit sig med ambitionen att nå den högsta nivån av interoperabilitet, Affiliate Level 3. Att kunna dela information inom gemensamma eller kompatibla nätverk är ett sätt att öka kvaliteten på en styrkas omvärlduppfattning samt ökar hastigheten på informationsutbytet. Lägesbildsproduktion som underlag för beslutsprocesser underlättas med gemensamt språk och standarder. Läs pressmeddelande