Första svenska åklagarna utsända till ICC, aklagare.se

Sverige förstärker för första gången verksamheten vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag med flera åklagare.

Med anledning av kriget i Ukraina har Sverige tillfrågats av Internationella brottmålsdomstolen (ICC) om att förstärka organisationen i olika uppdrag.

Utöver att Sverige redan ekonomiskt bidrar till domstolens arbete har Åklagarmyndigheten sedan tidigare samarbetat med ICC. Vi har också ett gott renommé i fråga om krigsbrottsutredningar från bland annat Irak och Syrien.

I april i år inledde även åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet en förundersökning för att kunna utreda misstankar om krigsförbrytelser i Ukraina. Läs pressmeddelande