Luftvärnsrobot på Visbykorvetterna, forsvarsmakten.se

Detta är ett av världens främsta fartygsbaserade korträckviddiga luftvärnsrobotsystem. FMV och Saab Kockums kommer att påbörja installationen i slutet av 2025 med planerad leverans av det första fartyget till Försvarsmakten drygt ett år senare.

Med luftvärnsrobotar får korvett typ Visby möjligheter att försvara ett avsevärt större område och bekämpa luftmål på längre avstånd. Det kommer alltså att ge en utökad räckvidd för fartygets luftförsvar, jämfört med de räckvidder som de vapensystem som fartygen har idag erbjuder.  Senast den svenska marinen hade luftvärnsrobot var på 1970-talet, då ombord på jagare. Därefter har luftförsvaret utgjorts av kanoner kombinerat med aktiva och passiva motmedel samt på Visby även en långtgående smygteknik. Läs pressmeddelande