Kjell Göthe: Styrkebesked från Saab, nwt.se

Kjell Göthe, politisk krönikör

[…] ÖB Micael Bydén har lämnat över sina råd till regeringen om hur Sverige bör agera i den närmaste framtiden. Försvarsmakten vill satsa mer på bland annat luftförsvaret och att tillsammans med Nato verka för stridskrafter utanför Sverige. Men den prioriteringen skulle kunna innebära att uppbyggnaden av vår nya armé kan bli fördröjd.

Av ÖB:s råd framgår också att två tidigare beslutade brigader kan försenas. Det är definitivt inte bra! ÖB varnar ju dessutom i samma skrivelse för att svensk försvarspolitik måste beakta risken att Rysslands krig mot Ukraina kan eskalera till ett angrepp mot andra stater. Självfallet skall vi som medlem ställa upp på Natos önskemål. Men det är också viktigt för Nato att Sverige ytterligare vässar sitt försvar om det värsta skulle hända. Läs artikel