Krigen i Ukraina och finska försvarsmakten – bedömningar av erfarenheterna av de mer än 500 dagar långa krigen när det gäller vårt eget försvar, jalkavakikeskus-fi.

[…] ”Det pågående kriget i Ukraina har visat att vi har gjort rätt val. Vi har en betydande defensiv förmåga mot samma typ av militära aktioner som vi nu ser Ryssland utföra. Betydelsen av infanteriet på slagfältet kommer att fortsätta att vara central även i framtiden. Infanteriets uppgifter är krävande både fysiskt och psykiskt. De kräver att soldater har olika färdigheter och förmåga att operera under olika förhållanden. Landkontroll är i slutändan upp till infanteriet. (Försvarsmaktens befälhavare,
general Timo Kivinen, Infanteriets årsbok 2021-2023. Infanteristiftelsen 2023.) Läs artikel