Bygg en väg för Nato mellan Järpen och Mörsil, op.se

Göran Bengtsson, pensionerad överstelöjtnant

Den 6 november presenterade ÖB sina militära råd för regeringen. Av underlaget framgår tydligt att Sverige nu i praktiken inordnats i Natos planering för Norden. Det formella underlaget för detta är att Nato sedan tidigt 2023 har tilldelat Sverige ”interimistiska förmågemål”.

En region som i hög grad kommer att bli berörd av Nato-planeringen är Tröndelag och Jämtland. Det finns inget område där antalet vägar från planerade mottagningshamnar i Norge är så stort in mot Sverige som från Trondheimsfjorden och österut in i Jämtlands län. Dessutom finns en viktig järnvägsförbindelse österut som förgrenar sig i olika riktningar från Östersund.

Det är känt, bland annat från sommarens ”Nato-möte” på Frösön, att man i Tröndelag planlägger för mottagning av upp till tre divisioner, 50—100 000 man, till hamnar i Trondheimsfjorden. Förbanden ska därifrån transporteras österut, inledningsvis in i Jämtland. […]

Låt bygga en 11 km lång grusväg, enbart avsedd för tunga militära transporter, från Järpen till vägskälet mot Alsen i Mörsil! Genom att göra detta kan man säkerställa tunga militära transporter på två vägar i de centrala delarna av regionen från hamnområdena fram till Östersundsområdet. Läs artikel