Känner du till konsekvenserna av att gå med i Nato? nwt.se

Peter Tornborg

I rasande fart håller nu våra politiker på att driva in Sverige i Nato. Folket hålls utanför. Ingen beredning värd namnet. Ingen folkomröstning. ”Det här har ni inte med att göra”. Vilka känner till konsekvenserna av medlemskapets paragraf 5?

Alla 30 medlemsländerna måste vara överens inför ett anfall på annan stat. Medlemmarna får bidra med vad de vill. Kan inskränka sig till tält och några filtar. Vilka svenskar är beredda att gå i döden för en gränskonflikt i Turkiet? Läs artikel