Dagsvers: ett fredsarbete. Angående expertvälde

Vår kompilatör, vår plagiatör!

Han bråkade inte för mycket.

Han lämnade varje dag som sig bör

sin senaste drapa till trycket

 

men gnällde på alla med glatt humör

och trodde han gjorde dem glada.

Det är någonting som bara den gör

som inte kan hejda sin svada.

Vår entreprenör, vår mediecharmör

vart hunsad men gillad omsider.

Det hade han inte så mycket för

i postmodernistiska tider.

 

För där är det annat som bryr och berör

än yviga topprestationer.

Där måste man lyckas på Cirkus Cirkör

och liknande trygghetsstationer.

 

Man tröttnade därför på vår estradör

som levde på lånta fjädrar.

Han strödde omkring sig en unken odör.

Nu går vi ut och vädrar!

Zweiter Lleutnant