Rolf Ekéus: Ett Natomedlemskap kan bli en historisk tragedi för Sverige, dn.se

När vi nu alla har till uppgift att begrunda hur Sverige ska hantera det nya säkerhetspolitiska läge som uppstått i Europa efter de ryska angreppen på Ukraina, uppstår särskilt frågan om hur Putins aggression kan komma att påverka också Rysslands alliansfria grannländer Finland och Sverige. […]

Finlands agerande kan inte ignoreras av Sverige, men samtidigt bör finska beslutsfattare begrunda hela det strategiska läget i vårt gemensamma närområde. Det innebär att Sveriges och Finlands strategiska säkerhet hänger samman. Det är därför också angeläget att seriösa ansträngningar vidtas för att finna ett gemensamt svensk-finskt agerande i frågan om Natomedlemskap. […]

Ett svenskt Natomedlemsskap skulle också leda till att Sverige, som deltagare i planeringsgruppens beslut om målen i Ryssland, i sin tur kan bli mål för ryska kärnvapenangrepp. Vi skulle visserligen hamna under ett amerikanskt ”kärnvapenparaply”, vilket skulle betyda att USA kan besluta om att slå tillbaka mot angriparen med kärnvapen, men detta alltså först efter att Sverige angripits.

Från den dagen Sverige inträder som medlem i kärnvapenalliansen Nato, öppnas det således för att Ryssland listar mål för kärnvapenanvändning mot det svenska territoriet. Därmed skulle Sveriges existens hotas radikalt, en möjlig historisk tragedi för vårt land. […]

När vi nu begrundar en eventuell medverkan i Natos militära operationer måste vi vara medvetna om att det är en amerikansk general som är organisationens högste (dock ytterst efter instruktioner från USA:s president). Alla prioriteringar, målsättningar och operationer beslutas sålunda exklusivt i Natohögkvarteret av den amerikanske överbefälhavaren (inte av den svenske ÖB i ett Nato-anslutet Sverige). Läs artikel