Jonson om mötet: ”Ingjuter hopp”, bt.se

Jonson var en av de runt 50 försvarsministrar som deltog i mötet för den internationella stödgruppen för Ukraina på fredagen.

– Det är helt uppenbart att det finns en väsentligt större handlingskraft nu, säger försvarsministern.

Han uppger att man vid tidigare möten talat om att hjälpa till att sätta ihop plutoner och kompanier. Nu pratas det om att samarbeta kring att utbilda bataljoner och brigader till Ukraina.

– Jag tycker att det är ett möte som ingjuter hopp om en stark sammanhållning inom väst för att stödja Ukraina militärt, säger Jonson.

Inför mötet har en rad länder aviserat nya militära stödpaket till Ukraina. Många med fokus på offensiv markstridsförmåga.

– Det är många som är villiga att skicka markstridsfordon, artillerisystem och i vissa fall stridsvagnar, säger Jonson. […]

Jonson utesluter inte att Sverige kan komma att ge någon typ av stöd ”kopplat till Leoparder”. På mötet diskuterades till exempel hur man ska kunna utbilda stridsvagnsbesättningar och bidra med underhåll. Läs artikel