Sverige backar upp Finlands stöd till Ukraina, tn.se

Finland ska skicka tung försvarsmateriel för drygt fyra miljarder kronor till Ukraina. Det möjliggörs av ett avtal med Sverige som undertecknas i dag.

Avsiktsavtalet innebär att Sverige och Finland anpassar sin gemensamma försvarsplanering för att brister inte ska uppstå i den finländska försvarsförmågan när Finland avstår försvarsmateriel till Ukraina.

– På så sätt täcker vi upp den förmågepåverkan som de finländska leveranserna har på deras egen försvarsförmåga, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

Finland offentliggör inte vilken typ av försvarsmateriel som nu ska skickas till Ukraina. Jonson vill inte heller närmare beskriva på vilket sätt Sverige lovar att täcka upp de brister i Finlands försvar som kan uppstå, men det kan handla om både ”materiel och förmåga”.

TT: Innebär avtalet risker för svensk del?

– Nej, det bedömer jag inte. Vi är tryggare nu än innan vi fick invitee-status (av Nato). Vi kan hantera detta i ljuset av det säkerhetspolitiska läget, säger Jonson.

– Så vår egen försvarsförmåga påverkas inte, men vi kommer inom ramen för vår gemensamma försvarsplanering att ta lite större ansvar. Läs artikel