Försvarsminister Savola: Nya typer av utryckningar för hela åldersgruppen, kanske redan 2025, iltalehti.fi

Försvarsminister Mikko Savola (Centrum) påminde i måndags om att allmän värnplikt är grunden för Finlands försvarslösning.

– Värnpliktssystemet ger en stor reserv som möjliggör försvar av hela landet, sa Savola vid invigningen av den 243:e nationella försvarskursen

Inbjudningar är det första steget på vägen mot militärtjänst. Enligt Savola pågår just nu ett tväradministrativt arbete under ledning av Försvarsdepartementet som undersöker olika modeller och möjligheter för att anordna en utryckningsdag riktad till hela åldersgruppen.

– Nämndens ambitiösa mål är att de förnyade inbjudningarna ska komma till användning redan 2025.

Försvarsminister Mikko Savola (Centrum) påminde i måndags om att allmän värnplikt är grunden för Finlands försvarslösning.

– Värnpliktssystemet ger en stor reserv som möjliggör försvar av hela landet, sa Savola vid invigningen av den 243:e nationella försvarskursen

Inbjudningar är det första steget på vägen mot militärtjänst. Enligt Savola pågår just nu ett tväradministrativt arbete under ledning av Försvarsdepartementet som undersöker olika modeller och möjligheter för att anordna en utryckningsdag riktad till hela åldersgruppen.

– Nämndens ambitiösa mål är att de förnyade inbjudningarna ska komma till användning redan 2025. Läs artikel