Besvikelse och hopp i väggarna på mönstringen, nyheter24.se

I år ska 106 000 ungdomar födda 2005 svara på mönstringsunderlaget. Utifrån svaren väljer Plikt- och prövningsverket ut cirka 22 500 som bedöms ha bäst förutsättningar att klara mönstringen och i förlängningen en grundutbildning med värnplikt.

Mönstringen för dem startar i slutet av maj 2023 och pågår till april 2024. Mönstring sker i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Drygt 6 000 kommer efter mönstringen att tas ut till värnpliktens grundutbildning. […]

Vägen mot värnplikten startar med mönstringsunderlaget där man får svara på ett 40-tal frågor om sådant som hälsa, fysik, personlighet och inställning. Utifrån svaren avgörs vilka som går vidare till mönstring.

Det är viktigt att svara på mönstringsunderlaget och att göra det sanningsenligt, annars kan man dömas att betala vite. Om du inte kommer till mönstring och inte har ett giltigt skäl kan det vara ett brott mot totalförsvarsplikten.

— Det är ohyggligt få som inte dyker upp till mönstring. Men om någon inte kommer och inte har giltigt skäl lämnar vi det vidare till åklagare, säger Per Andersen Helseth, kommunikatör på Plikt- och prövningsverket. Läs artikel