Sverige blir frontstat mot Ryssland

Intervju med Sven Hirdman.

Försök borde göras för att få till ett eldupphör i Ukrainakriget. Det är det viktiga. För varje timme som går ökar nu blodspillan. Det säger den tidigare diplomaten Sven Hirdman i Swebbtv. Men i stället eldas kriget på, och förhandlingar som kunde fått slut på konflikten har grusats. Att Turkiet ställt sig i vägen för svenska Nato-ansökan är ”förödmjukande” internationellt, samtidigt som medlemskapet i sig kan få mycket negativa konsekvenser.
– Bonuskapitalet som vi tjänat ihop som Nordens Schweiz försvinner nu, och det får vi inte tillbaka. Det är en förlust, säger Sven Hirdman.

Det är i Swebbtv Omvärldsanalys som den förra diplomaten Sven Hirdman intervjuas.

Hirdman fördömer Ukrainakriget och anser att det är ett ”idiotiskt” krig och ett stort folkrättsbrott, likt USA:s olagliga invasion av Irak 2003.

Men han har också förklaringar till varför kriget i Ukraina skedde. Enligt Hirdman fanns det möjligheter att helt förhindra det från att bryta ut.

– Det fanns vissa möjligheter att hindra kriget, från att få det att inledas. Möjligheter som försattes, säger han i Swebbtv.

Även i april 2022 skedde riktiga fredsförhandlingar, med hjälp av Turkiet, för att få slut på kriget, förhandlingar som britterna sägs ha stoppat. Enligt Sven Hirdman är det dock ”den amerikanska inställningen” som är utgör den viktigaste faktorn i sammanhanget.

– Det sägs att det fanns ett papper med 15 punkter, fortsätter han. Man var i stort sett eniga. Men sedan bröts den utvecklingen. Den bröts väl att två skäl. Den ena uppgiften är att engelsmännen, Boris Johnson och amerikaner, avrådde ukrainarna. Han åkte dit. ”Gör ingen uppgörelse med ryssarna. Vi ska skicka vapen, ni klarar er.” Se intevjun på Swebbtv