Försvarsmakten 100 år, kommendören för försvarsmakten Jarmo Lindberg, puolustusvoimat.fi

Försvarsmakten fyller 100 år i år. Vi firar vårt märkesår med över 120 evenemang runtom i Finland.
Genom tiderna har försvarsmakten haft en viktig uppgift i fråga om att trygga Finlands självständighet och medborgarnas livsbetingelser, såväl under fredstid som under krigstid. Försvaret angår alla. Finlands försvarsmodell, som har byggts upp med tanke på våra förhållanden och behov, utgör grunden för vårt försvar. Dess hörnstenar är värnplikten, ett trovärdigt försvar som täcker hela landet och militär alliansfrihet.

Vår försvarslösning bygger på medborgarnas starka försvarsvilja. Försvarsförmågan består av arméns, marinens och flygvapnets prestationsförmågor och av gemensamma prestationsförmågor. Försvarsförmågan upprätthålls och uppvisas under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Statsrådets försvarsredogörelse, som godkändes av riksdagen under sommaren 2017, drar upp riktlinjerna för utvecklingen av vårt försvar långt in på nästa decennium. Tyngdpunkter är truppernas beredskap, utbildning, ersättning av utgående prestationsförmågor inom försvarsgrenarna, spaning, cyberförsvar och eldverkan med lång räckvidd. Genom att verkställa riktlinjerna i redogörelsen kan vi bevara vår försvarsförmåga även i framtiden. Läs artikel