Johan Westerholm om militär mot gäng, ledarsidorna.se

Debatten i kammaren var rätt ointressant. Intressantast var statsministerns utspel efteråt. Att han inte uteslöt att försvarsmaktens personal kallas in. Det finns lagteknisk möjlighet att göra detta om soldaterna får två veckors kompletterande utbildning till Ordningsvakter, OV. Beväpnade ordningsvakter inom ett förordnandeområde tillämpas redan idag på vissa utpekade ställen. Det som krävs är att ett förordnandeområde definieras. Men om detta skall bli verklighet krävs inte bara några lagtekniska eller budgetrelaterade beslut. Det kräver att statsminister Stefan Löfven gör upp med sin egen stab.
 
Det bör vara vägen att gå nu. Att FM personal ges den kompletteringen men att de då uppträder som OV, inte som militärer utan helt enkelt “utlånade” och med ordningsvakters uniform och tjänstetecken. I Ordningslagen framgår även att det är polis som är förman och arbetsledare för ordningsvakter. Morgan Johansson, justitieminister (S), hade fel i sin första analys och bör avkrävas en bättre lösning själv på kort sikt (månader). Polisens rekrytering kommer inte, med dagens förtida avgångar, visa positiva nettotillskott förrän tidigast 2021 vilket Ledarsidorna.se redogjort för tidigare.
 
I “Orten”, i detta fall Järvafältet, klarar polisen att idag “hålla” kanske två områden av fem utsatta eller särskilt utsatta på ett sådant sätt att det gör skillnad 24/7. Det som har hänt är att gängen, ja det är gäng och inte “enskilda arga unga beväpnade män” sedan polisen gick in har flyttat till Sundbyberg, Bromsten och Täby. Där polisen inte har några resurser i tillräcklig omfattning då allt går åt till “Orten”. Läs artikel