President Sauli Niinistö vid försvarsmaktens jubileumsseminarium den 16 januari 2018, presidentti.fi

Det har idag gått precis hundra år sedan den finska försvarsmakten bildades. Försvarsmaktens roll har varit, och förblir, central i vårt lands självständighet, i att garantera Finlands säkerhet och överlevnad.

När vår säkerhetsmiljö hela tiden förändras och blir mer komplex ökar betydelsen av klara och tydliga egna principer. Det är svårt att föreställa sig en tydligare uppgift än att försvara sitt eget land och trygga medborgarnas existens. Trots att uppgiften är klar och tydlig är den inte enkel att utföra…

Finlands försvar grundar sig på allmän värnplikt, på en stor utbildad reserv och professionell personal. Vi finländare har alltid upplevt att försvaret av vårt land är en gemensam angelägenhet. Över 70 procent av finländarna anser att Finland, om landet blir anfallet, ska försvara sig med vapenmakt i alla situationer. Också den allmänna värnplikten har ett starkt stöd bland finländarna. Fyra av fem finländare stöder det rådande värnpliktssystemet.

Försvarsviljan är en av vårt lands främsta resurser. Tack vare den kunde vi bevara får självständighet också i krigets virvlar. Försvarsviljan är också en viktig byggsten i den förebyggande försvarsverksamheten. Läs talet