Före detta FN-sändebudet Christopher Ross fördömer Trumps beslut om Västsahara, vastsahara.net

Som en kommentar till Donald Trumps beslut 10 december att USA erkänner Marockos rätt till Västsahara i utbyte mot att Marocko erkänner Israel publicerade diplomaten Christopher Ross, tidigare FN-sändebud för Västsahara detta inlägg på Facebook den 14 december.

Han beskriver beslutet som dåraktigt och ogenomtänkt, som bryter mot FN-stadgan och USA:s principer om folkrätt och våld och som leder till instabilitet, splittring och fortsatt spänning i Nordafrika.

”Jag tjänstgjorde som FN: s generalsekreterares personliga sändebud för Västsahara från 2009 till 2017.

Därför har jag flera gånger fått frågan om vad jag anser om president Trumps senaste beslut, som erkänner Marockos suveräniteten över den tidigare spanska kolonin Västsahara.

Detta dåraktiga och illa genomtänkta beslut går tvärs emot USA:s principer att inte ta ett territorium med våld samt folkets rätt till självbestämmande. Båda principerna är inskrivna i FN-stadgan. Läs artikel