Finlands militära representant: Nato kräver inte att Finland deltar i försvaret av Baltikum, is.fi

Google-översatt.

[…] Generalmajor Mikko Heiskanen rättar omedelbart till ett allmänt missförstånd om Finlands Nato-väg i början av intervjun. Tvärtemot vad vissa kanske tror kommer Finland inte att gå med i Nato som fullvärdig medlem bara genom att sticka en plugg i väggen. Även om vi till stor del är NATO-kompatibla, kommer integrationen i försvarsalliansen att ta år, kanske till och med en generation.

– Vårt utbildningssystem är sådant att jag och de som nu är i tjänst, vi har vuxit upp för nationellt försvar. Nationellt försvar skiljer sig från att vara en del av en allians, säger Heiskanen till IS vid Natos högkvarter i Bryssel. […]

I Nato är NPG ( Nuclear Planning Group) och kärnvapenavskräckning business as usual , det finns ingen mystik i dem. Kärnvapen är dock helt nytt för Finland och finländarna.

– Ärendet har inte tillhört oss på något sätt, och vi har inte mycket kunnande relaterat till kärnvapenkonstruktion bland civila eller soldater – än mindre teknik. Vi har inte behövt göra någon policy relaterad till detta, säger Heiskanen. […]

Finland kommer även fortsättningsvis att ha huvudansvaret för att försvara sitt eget land. Detta är ett mantra som har upprepats om och om igen i NATO-debatten. Enligt Heiskanen är det helt sant, och Nato tar hänsyn till det.

– Ingen antar att möjligheter att själva utföra den uppgiften skulle tas ifrån oss, säger Heiskanen.

Det gäller även övervägandet om Nato förbinder Finland att försvara de baltiska staterna i kris- och krigssituationer.

– Vi har inte riktigt sådana trupper. Åtminstone för tillfället har vi inte sådana prestationer att vi skulle kunna åka över Finska viken i det beredskapstidskrav som dessa styrkor har.

Enligt Heiskanen kräver Nato inte heller att Finland deltar i de nuvarande stridsdivisionerna som Nato driver fram i de baltiska länderna. Läs artikel