Storverk om krigen i Nord-Norge, forsvaretsforum.no

Har krigen i Nord-Norge fått for liten plass i norsk krigshistorie – mens gutta på skauen og sabotasjeaksjoner i sør har stjålet rampelyset? Vel, det har ikke vært skrevet et tematisk bredt og omfattende faghistorisk verk om krigen i Nord-Norge – inntil nå.

For i disse dager foreligger resultatet av et nær ti år langt forskningsprosjekt, ledet av UiT Norges arktiske universitet i Tromsø: tre gedigne bind om krigen i nord, med artikler som dekker hele spekteret av krigshandlingene, fra de regulære kampene og partisanvirksomhet til dagligliv og storpolitiske konsekvenser av tyskernes massive satsing i vår nordligste landsdel i fem lange år. Utgiver er Orkana Akademisk Forlag. […]

– Vi ønsket å gjøre forskningen tilgjengelig for allmennheten, og unngå en tung akademisk fremstillingsmåte. Målet var å trekke sammen krigshistorisk kunnskap til et samlet bilde av krigsårene i Nord-Norge. Og vel så viktig: Vi ønsket å se helheten – ikke Nord-Norge som et isolert område, men som del av Nordkalotten og ikke minst Østfronten.

– Med andre ord: Nord-Norge som del av den store krigen, med en tung tysk tilstedeværelse. Kirkenes og Sør-Varanger var jo en logistikkmessig del av Østfronten. Ingen andre norske byer ble utsatt for så mange bombetokt under krigen som her, forklarer professor Kristiansen. Läs artikel