Ett sorgligt jubileum

Den 20 mars är det 18-årsdagen av USA:s angrepp på Irak.

Angreppet fördömdes av de flesta stater i världen som ett flagrant brott mot FN-stadgans våldsförbud. Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson framhöll att det genomfördes utan FN-mandat och därmed bröt mot folkrätten.

Motståndet mot den amerikanska ockupationen tvingade år 2011 USA att dra bort sina styrkor från Irak. Kriget mot Irak hade resulterat i ett sönderbombat land och en radikalisering av muslimska grupper som sedan bildade IS.

År 2014 kunde USA återvända militärt i spetsen för en koalition, Operation Inherent Resolve (OIR), med uppgiften att bekämpa IS. OIR användes också av USA för att, i strid med folkrätten, intervenera i Syrien och för att bekämpa Irans inflytande i regionen.

Sverige deltar sedan 2014 med trupp i den USA-ledda koalitionen, och de svenska soldaternas huvuduppgift idag är att skydda en av USA:s baser i Irak. Med svensk militär närvaro i Irak har vi blivit medverkande i en konflikt mellan globala och regionala stormakter.

Utgivarna

Ur boken Lagen mot krig : 

”Kriget mot Irak” av Rolf Andersson

De amerikanska militära styrkorna lämnade Irak med utgången av 2011. USA:s militära uttåg är en stor seger för det irakiska motståndet mot ockupationen. Detta motstånd gjorde det omöjligt för den av USA stödda al-Maliki-regimen att överleva politiskt utan att distansera sig från ockupationsmakten. Det gavs inget utrymme för de amerikanska planerna på att bygga långsiktiga baser i Irak eller att hålla begränsade styrkor där, något som man förhandlade om in i det sista.
USA är givetvis fortfarande närvarande, både militärt och ekonomiskt. Stora amerikanska styrkor är förlagda på andra sidan
gränsen, i Kuwait. USA:s flygstridskrafter och flotta är verksamma i regionen. I Bagdad finns den största amerikanska ambassaden (bunkern) i världen. USA:s ekonomiska intressen i landet är starka.
Men det ändrar inte att USA har lidit ett svårt nederlag. President Obama försökte hylla de återvändande trupperna för
deras insats. Den insatsen har lett till massomfattande död, flyktingströmmar, skadegörelse och förstörelse av det civila samhället. Detta är resultatet av ett brutalt angreppskrig i direkt strid mot folkrätten. Läs kapitlet i boken sid 92-112

Läs också kommentar till den fortsatta svenska militära närvaron i Irak.