Ett Natomedlemskap kommer inte göra Norden säkrare, dalademokraten.se

Pell Sune Westhed ”Pensionären” fd politiker o företagare

[…] Om Finland och Sverige går med i Nato blir gränsen mellan Finland och Ryssland i stället en ”skarp” gräns. Det kommer att medföra militär upprustning på bägge sidor och norden kommer inte att bli säkrare, snarare tvärt om.

Det kommer att bli mycket militär närvaro och risken för ett tredje världskrig är påtagligt. Jag vill inte att varken Sverige eller Finland går med i Nato!

Även om Finland skulle gå med i Nato så behöver inte Sverige göra det, vi kan ha ett gott samarbete ändå precis som det sker i dag med andra Natoländer. ”Ju större en organisation blir desto större och tuffare blir maktspråket” = Nato. Vill vädja speciellt till Finland, gå inte med i Nato!… Läs artikel