Låt inte rädslan sätta demokratin ur spel, aftonbladet.se

Forskare varnar: När Nato-beslutet stressas fram mals demokratiska värden ner.

Den säkerhetspolitiska diskussionen har förändrats efter Rysslands invasion av Ukraina. Många svenskar, bland politiker och allmänhet, uttrycker oro och rädsla inför det nya hotfulla läget. Men vad gör önskan om säkerhet med det demokratiska samtalet? Vilka får komma till tals och om vad? […]

I stället för att inbjudas till samtal uppmanas människor att lita på partiledningar och eliter. Här ser vi föreställningar om att medborgarna är okunniga och att säkerhetspolitik inte lämpar sig för ett brett deltagande och en öppen diskussion. Statens behov av underrättelser och hemlig information får legitimera att medborgarna utestängs. Andra staters desinformationskampanjer lyfts också fram som ett skäl för att hålla folket utanför. Inte bara en folkomröstning om Nato-anslutning, utan även att frågan skulle diskuteras i samband med höstens val, har framställts som ansvarslöst, konfliktskapande och som något som skulle ”förgifta” valrörelsen. Läs artikel