Er Sverige litt gravid med et Nato-medlemskap? forsvaretsforum.no

Odd Inge Skjævesland, norsk journalist og forfatter.

Noen ganger er kun ett ord nok til å skape uklarhet. Det gjelder også i svensk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Under helgens landsmøte i Göteborg sto partiledelsen bak formuleringen «Samarbetet inom EU och med Nato ska fördjupas». Da er det ikke overraskende at et klart flertall stemte for.

Det er imidlertid verd å merke seg det store mindretallet som ville stryke formuleringen. Ikke minst fordi forsvarsminister Hultqvist la all sin tyngde, engasjement og prestisje i at det ikke på noen måte kan oppfattes som et steg mot at Sverige skal bli Nato-medlem.

Fra flere deler av landet, blant annet Skåne og Stockholm, ble det uttrykt stor uro. Mange mener at et «dypere» Nato-samarbeid ikke øker tryggheten for Sverige. Flere spørsmål fikk ikke svar, for eksempel om et «dypere samarbeid» omfatter informasjonsutveksling med Tyrkia. […]

Salen lo og klappet da han konkluderte med at «enten er man gravid eller så er man det ikke».

Men er vi egentlig vitne til en politisk-hormonell ubalanse? Nesten ett hundre landsmøtedelegater opplever en reell frykt for at partiledelsen går svanger med et Nato-medlemskap.

Rundt om i Sverige merker man seg politiske ledere i regjering og riksdag som endrer klare standpunkt. Moderaternas leder Ulf Kristersson skulle verken samtale, samarbeide eller kompromisse med Sverigedemokraterna. Nå vil han bli statsminister med støtte fra dem. Stefan Löfven sa klart at han ville lede Socialdemokraterna ved valget neste år. Nå blir det en annen. […]

Debatten om Sveriges Nato-tilknytning viste at partiledelsen heller ikke kan ta tilliten fra egne tillitsvalgte som en selvfølge. Läs artikel