General Kivinen: Finlands försvar skall svara mot verksamhetsomgivningens krav och utveckling, puolustusvoimat.fi

Enligt Försvarsmaktens kommendör, general Timo Kivinen svarar Finland på varje utnyttjande av militär kraft, och förebygger hot om det, genom en tillräcklig militär prestationsförmåga, försvarsvilja och samhällets förmåga att stöda försvaret med alla medel.

Syftet med Försvarsmaktens dagliga verksamhet och utvecklingsarbete är att vi kan förebygga en militär kris på finländskt område. Det här betyder en fortlöpande förmåga att trygga och försvara den territoriella integriteten, beredskapsenheter färdiga att agera, avståndsverkande tröskelarrangemang, samt ett helhetsinriktat territorialförsvar som bygger på en bred reserv, konstaterade general Kivinen på den 238:nde nationella Försvarskursen måndagen den 8 november 2021. Läs talet