Första KFÖ:n efter coronauppehållet, hemvarnet.se

Det Gotländska Hemvärnet övade under sin KFÖ tillsammans med amerikanska soldater, tillhörande specialförband.

Den Gotländska Hemvärnsbataljonen genomförde i månadsskiftet den första KFÖ’n sedan Coronauppehållet.  Alla kände sig lite ringrostiga men taggade inför övningen.  De hade nämligen fått möjligheten att öva tillsammans med amerikanska specialförband. Övningen ingick som ett led i det partnerskap som Sverige och USA undertecknade 2016 om försvarspolitiskt samarbete. Vi kan lära mycket av varandra då vi har olika erfarenheter och kunskaper om exempelvis terräng och motståndare.
Vilka förberedelser man kan tänka på och hur en motståndare ofta planerar.

Övningen inleddes med att olika objekt på ön skulle bevakas. Patruller både med och utan hundar gick eller åkte runt i områdena. Främmande figurer observerades i terrängen, en del längre bort, andra nära. Läget förändrades och uppgiften övergick till att skydda objekten. Vid några tillfällen gjordes överfall och skottväxlingar utbröt. En del skador uppkom så att sjukvårdarna också fick jobba.
Alla funktioner fick möjlighet att öva tillsammans något som alltid är värdefullt. Man får se var det fungerar bra och på vad som behöver övas mer. Efter avslutad övning var det en hel del trötta soldater som åkte hem, med många nya erfarenheter och insikter i packningen. Läs artikel