Advarer mot «ukontrollert eskalering» av krigen i Ukraina, resett.no

Krigen i Ukraina har frembragt en internasjonal situasjon som minner om Europas tilstand før utbruddet av første verdenskrig, mener tidligere spesialrådgiver for Frankrikes forhenværende president Nicolas Sarkozy.

«Vi går mot krig som søvngjengere. Jeg låner dette bildet fra tittelen på den australske historikeren Christopher Clarks bok om årsakene til første verdenskrig: Søvngjengerne, sommer 1914: hvordan Europa gikk mot krig

Slik åpner Henri Guaino, tidligere spesialrådgiver og taleskriver for Nicolas Sarkozy, et innlegg i Le Figaro, Frankrikes svar på Aftenposten. Han fortsetter:

«I 1914 var ingen europeisk leder gal, ingen ønsket en verdenskrig med tyve millioner døde, men sammen utløste de den. Og da Versaillestraktaten ble signert, ønsket ingen en krig til med seksti millioner døde, men sammen utrustet de likevel helvetesmaskinen som skulle lede dit.» […]

«[Det begynner med at] hvert folk tillegger den andre sine egne baktanker, sine egne skjulte hensikter, følelsene de selv har overfor den andre. Det er dette Vesten gjør i dag overfor Russland, og det er dette Russland gjør overfor Vesten. Vesten har overbevist seg selv om at hvis Russland vinner i Ukraina, vil det ikke lenger være noen grense for Russlands vilje til dominans. På motsatt side har Russland overbevist seg selv om at hvis Vesten vipper Ukraina over i deres leir, blir det Vesten som ikke lenger vil begrense sin hegemoniske ambisjon.» Läs artikel