Dö för Nato

Mats Björkenfeldt

Stefan Lindgren har skrivit boken Dö för Nato (Oktoberförlaget 2022). Författaren synes avsky Nato, en organisation som landet sannolikt inom överblickbar tid  kommer att bli en medlem i.

Boken är ensidig, men har en del historiska utblickar som är värda att ta del av; utblickar som skildrats på den här sajten sedan januari 2015.

Boken ger inga råd om hur Sverige bör agera som blivande medlem i Nato. Författarens enkla svar är att Nato ska avskaffas.

På den här sajten har policyn varit att söka samla opinion för att Sverige ska bevara sin framgångsrika alliansfria linje och inte ansöka om medlemskap. I och med ansökan kommer vårt fokus att behöva koncentreras på hur svenskt självbestämmande vad avser utrikes- säkerhets- och försvarspolitik kan hävdas trots ett kommande medlemskap. När det gäller Nato som organisation kommer vi såsom hittills att fortsätta att belysa dess roll i det internationella maktspelet med särskild inriktning på relationen till Sverige.

Lindgren låter påskina på sidan 132, att Ryssland har någon slags rätt att ta till vapen i Ukraina, under hänvisning till att rysktalande ukrainare har rätt till ”självbestämmande”. Påståendet är inte korrekt, och den ryska aggressionen strider mot FN-stadgans våldsförbud och principen om ”no fruits of aggression”.

Inte heller är författarens påstående på sidan 164 grundat: ”Sammantaget är det ingen tvekan om att Natomedlemskapet kräver grundlagsändringar.” Han framlägger inga vederhäftiga sakskäl för påståendet.

Så Lindgrens bok bör läsas med ett kritiskt öga.