Varför säger ni att Turkiet är en demokrati? gp.se

Niclas Kuoppa

”Turkiet är en demokrati”, säger utrikesminister Tobias Billström. Billström är, efter förre statsministern Magdalena Andersson och nuvarande statsministern Ulf Kristersson, den tredje av våra högt uppsatta politiker som i år talat om Turkiet som en demokrati. Nu får det vara nog!

Hur kan vi förvänta oss att en svensk regering ska värna om svensk demokrati eller främja demokratisering i världen om ministrarna inte vet eller håller med om att en anständig demokrati är mer än att val hålls regelbundet!?

Låt mig citera statsvetaren Staffan Lindberg: ”Turkiet är inte en demokrati enligt några som helst nivåskattningar som finns (…) Om man ska sänka nivån så lågt att Turkiet räknas som en demokrati då är nog vattnet ganska grumligt och brunt och luktar illa.” […]

Beror oförmågan att kalla en spade för en spade på fikandet efter president Erdogans godkännande av Sveriges Nato-ansökan, eller på en väldigt snäv demokratiuppfattning? Det första vore förnedrande, det senare illavarslande. Läs artikel