Dagsvers: Ett nödrop

Många älskare av alliansen

tror att den står bi i nöd och lust.

Men de bortser ganska samfällt

från att den kan drabbas av förlust.

 

Därför: det som sägs i en artikel

kan bli flagor om ett löfte kränks.

Bättre leva efter mottot

att du aldrig får nånting till skänks.

 

Zweiter Leutnant