Lärdomar från Moskva, allevents.in

Hur ska man förstå Ryssland? Hur ser framtidens Ryssland ut? Kulturhuset tillsammans med Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) har bjudit in sex tidigare svenska Moskva-ambassadörer för att reflektera över Ryssland utifrån sina erfarenheter som sändebud i Moskva.

Talare:
Örjan Berner, Sveriges ambassadör i Moskva 1989 – 1994
Sven Hirdman, Sveriges ambassadör i Moskva 1994-2004
Johan Molander, Sveriges ambassadör i Moskva 2004-2008
Tomas Bertelman, Sveriges ambassadör i Moskva 2008-2012
Veronika Bard, Sveriges ambassadör i Moskva 2012-2015
Peter Ericson, Sveriges ambassadör i Moskva 2015-2019
Samtalet modereras av Fredrik Löjdquist, chef vid Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS).